Vazebné typy verneovek 19. a 20. století

Binding types of Czech editions of Verne's novels of 19th and 20th century

Zpět k titulní straně - back to title page

Následující ukázky vám přiblíží nejdůležitější vazebné typy tří nejvýznamnějších nakladatelů starší epochy. Především je to nakladatelství Jos.R. Vilímka, dále pak Aloise Hynka a konečně nakladatelského tandemu Beaufort - Kočí. Jsou zde i ukázky francouzských a německých originálů.

Folowing pages will show you samples of binding types of books, published by three most importand Verne's publishers of Czechia at the end of XIX. ct. and beginning od XX. ct. Most important is Jos.R. Vilimek, folowed by Alois Hynek anad finally tandem Beaufort - Koci. Added are samples of French edition. Hetzel's originals and first German Hartleben's