Francouzské a německé vazby

Old French and German bindings

Zpět - back

K perlám každé vernovské sbírky patří francouzské originály nakladatelství Hetzel.

Perles of collection are Hetzel's originals.

Německé nakladatelství Hartleben vydávalo skvěle vypravenou sérii plně ilustrovaných verneovek v jednotné hnědé vazbě.

German publishing house Hartleben published superb fully illustrated series of Verne's novels in multicolour, basicalz brown binding

.

Beaufort

Vilímek

Hynek