Encyklopedie vynálezů z knih Julia Verna

Zpět k úvodní stránce

Verze 1.0

Tato encyklopedie bude postupně upravena do hypertextové podoby. Zatím je laskavý čtenář žádán, aby vzal vpovděk textovou formou bez odkazového aparátu. Jako pomůcka nechť poslouží heslář. V závorce kurzívou jsou uvedeny názvy děl, v němž se citovaný motiv vyskytuje.

Text Encyklopedie je rozdělen do šesti oddílů: A-D * E-H * J-M * N-O * P-S * T-Z.

Text je uvolněn pouze pro použití v AmberZinu. Autor je výhradním majitelem všech práv a výslovně zapovídá další šíření textu i jeho součástí.

Ondřej ASTON Neff, 1.1.1996

Heslář vernovských vynálezů

ALBATROS, ALCHYMIE, ANTIDIATERMNĺ LÁTKA, PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
ARABSKÝ TUNEL, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
ATLANTIDA, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
AUTOMATICKÁ KOUPELNA, PLOVOUCĺ OSTROV
AUTOMATICKÝ FLAŠINET, MALÝ DOBRÁČEK
BACK CUP, BAKTERIOLOGICKÉ GRANÁTY, VĚČNÝ ADAM
BEE-HIVE, VYNÁLEZ ZKÁZY
BENNETŮV OSTROV, BEZTĺŽNÝ STAV, SE ZEMĚ NA MĚSĺC
BLACKLAND, PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
CAMARETOVA TEORIE, PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
COLUMBIAD COLUMBIADA),
SE ZEMĚ NA MĚSĺC
CUKR Z HADRŮ, ROBUR DOBYVATEL
ČLÁNKY, DÁLKOVÝ PŘELET, TAJUPLNÝ OSTROV
DEFLAGRÁTOR, VYNÁLEZ ZKÁZY
DĚLA, DĚLO POD KILIMANDŽÁREM, ZMATEK NAD ZMATEK
DOTYKOVÝ PŘĺSTROJ, MATYÁŠ SANDORF NOVÝ HRABĚ MONTE CHRISTO)
DOUTNĺKY, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
DREAM, ŠKOLA ROBINSONŮ
DŘEVĚNÉ DĚLO, PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
DYNAMOELEKTRICKÝ STROJ, ROBUR DOBYVATEL
DYNAMOSFÉRA, HONBA ZA METEOREM
ELEKTRÁRNA, ELEKTRICKÁ LAMPA, CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
ELEKTRICKÁ LODICE, PLOVOUCĺ OSTROV
ELEKTRICKÁ OCHRANA, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
ELEKTRICKÉ JISKRY, V XXIX. STOLETĺ VĚČNÝ ADAM)
ELEKTRICKÉ PLUHY, PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
ELEKTRIKA, MATYÁŠ SANDORF NOVÝ HRABĚ MONTE CHRISTO)
ELEKTRIZACE ROSTLIN, PLOVOUCĺ OSTROV
DOKTOR OX
ELEKTŘINA, ENERGETICKÝ ČLÁNEK, HONBA ZA METEOREM
EPOUVANTA, PÁN SVĚTA
FALEŠNÉ ZTROSKOTÁNĺ, ŠKOLA ROBINSONŮ
FONOGRAF, PLOVOUCĺ OSTROV
FONOGRAFICKÁ KNIHA, PLOVOUCĺ OSTROV
FONOGRAFICKÉ HODINKY, PLOVOUCĺ OSTROV
FONOTELEFOT, VE XXIX. STOLETĺ VČERA A ZĺTRA)
FOTOGRAFIE NA SĺTNICI, BRATŘI KIPOVÉ
FULGURÁTOR, VYNÁLEZ ZKÁZY
FRANCE VILLE, OCELOVÉ MĚSTO
GALLIA, GEOTERMÁLNĺ ENERGIE, OCELOVÉ MĚSTO
GO AHEAD, ROBUR DOBYVATEL
GREAT EYRY, PÁN SVĚTA
HARS-ITEN-SCHU, VĚČNÝ ADAM VĚČNÝ ADAM)
HATTERASOVA HORA, DOBRODRUŽSTVĺ KAPITÁNA HATTERASE
HERKULŮV CHRÁM, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
HIBERNACE, V XXIX. STOLETĺ VĚČNÝ ADAM)
HLINĺKOVÉ STAVBY, PLOVOUCĺ OSTROV
HVĚZDÁRNA LONG'S PEAK, JANIN PRŮLIV, JEDLÉ NOVINY, JESKYNĚ, JIŽNĺ PÓL, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
KESON, SE ZEMĚ NA MĚSĺC
KOAL-CITY, ČERNÉ INDIE
KOMUNBIADA, SE ZEMĚ NA MĚSĺC
KOSMICKÁ CESTA, SE ZEMĚ NA MĚSĺC
KRAKEN, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
KRÁLOVNIN OSTROV, DOBRODRUŠTVĺ KAPITÁNA HATTERASE
KYKLOSKOP, PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
KYSLĺKOVÉ OPOJENĺ, DOKTOR OX
LEDNIČKA, ZEMĺ ŠELEM
LEDOVÁ ČOČKA, DOBRODRUŽSTVĺ KAPITÁNA HATTERASE
LEDOVÁ SFINGA, LEDOVÁ SFINGA
LETADLO, LÉTAJĺCĺ STROJE, LETECKÁ DOPRAVA, VĚČNÝ ADAM VĚČNÝ ADAM)
LINCOLNŮV OSTROV, TAJUPLNÝ OSTROV
LOĎ S ODDĚLITELNOU OSTRUHOU, OCELOVÉ MĚSTO
MAELSTR(tm)M, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
MAGNETICKÉ DESKY, TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
MAGNETOMETR, PLOVOUCĺ OSTROV
MARS, VĚČNÝ ADAM VĚČNÝ ADAM)
MECHANICKÝ OBLÉKAČ, VĚČNÝ ADAM
MELI-MELONIT, ZMATEK NAD ZMATEK
MĚSĺČNĺ STŘELA, MĚSĺČNĺ VLAK, SE ZEMĚ NA MĚSĺC
MĚSTA, MIŠMAŠIT
ZMATEK NAD ZMATEK
MLUVĺCĺ OPICE, VES VE VZDUCHU
MOON-CITY, SE ZEMĚ NA MĚSĺC
MOŘSKÉ PŘĺŠERY, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
MOŘSKÝ HAD, ZÁHADNÉ DOBRODRUŽSTVĺ VELRYBÁŘSKÉ LODI
MOŘSKÝ PAVOUK, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
MUČENĺ ELEKTŘINOU, PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
NÁPADY, NAUTILUS, TAJUPLNÝ OSTROV
NAVIGAČNĺ OMYL, NEREALIZOVANÉ PROJEKTY, NEVIDITELNOST, NGALA, VES VE VZDUCHU
NOVÁ ABERFOYLIE, ČERNÉ INDIE
NOVÁ AMERIKA, DOBRODRUŽSTVĺ KAPITÁNA HATTERASE
NOVINY BUDOUCNOSTI, VĚČNÝ ADAM
NOVÝ ARTENAK, MATYÁŠ SANDORF NOVÝ HRABĚ MONTE CHRISTO)
OBJEVY, OBŘĺ DĚLO, OCELOVÉ MĚSTO
ODPOČET, ZMATEK NAD ZMATEK
ODPOSLOUCHÁVACĺ ZAŘĺZENĺ, TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
ODPUZOVACĺ PŘĺSTROJ, HONBA ZA METEOREM
OPILSTVĺ, PATNÁCTILETÝ KAPITÁN
OSTROV X, ROBUR DOBYVATEL
OSTROVY, OSTRŮVEK V OCEÁNU, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
PANKRASIT, MATYÁŠ SANDORF NOVÝ HRABĚ MONTE CHRISTO)
PARNĺ SLON, ZEMĺ ŠELEM
PARNĺ VOZĺK, SE ZEMĚ NA MĚSĺC
PIRÁTSKÁ PONORKA, VYNÁLEZ ZKÁZY
PLYNOVÉ BOMBY, PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
PLYNOVÝ GRANÁT, PNEUMATICKÁ VRTAČKA, ZMATEK NAD ZMATEK
POČĺTAČ, VĚČNÝ ADAM
PODMOŘSKÁ LANA, PLOVOUCĺ OSTROV
PODMOŘSKÁ SVĺTILNA, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
PODMOŘSKÉ DOLY, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
PODMOŘSKÉ METRO, VĚČNÝ ADAM VĚČNÝ ADAM)
PODMOŘSKÉ PUŠKY, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
TAJUPLNÝ OSTROV
POKUSNÁ STŘELA, SE ZEMĚ NA MĚSĺC
PONORKY, POSTRACH, POSUNUTĺ MĚSĺCE, SE ZEMĚ NA MĚSĺC
POSUNUTĺ ZEMSKÉ OSY, ZMATEK NAD ZMATEK
POVSTÁNĺ TATARŮ, CARŮV KURÝR
PREFABRIKOVANÉ DOMKY, OCELOVÉ MĚSTO
PROJEKTY, PROMĺTÁNĺ DO PROSTORU, TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
PROMĺTÁNĺ NA MRAKY, TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
PŘĺRODNĺ ZVLÁŠTNOSTI, PŘITAHOVACĺ PŘĺSTROJ, HONBA ZA METEOREM
RAKETA, REGULACE PORODNOSTI, VĚČNÝ ADAM
ROCHŮV BLESKOMET, VYNÁLEZ ZKÁZY
SAHARSKÉ MOŘE, ZATOPENÁ SAHARA
SAMOVZNĺCENĺ ČLOVĚKA, PATNÁCTILETÝ KAPITÁN
SANDORFOVO SPIKNUTĺ, MATYÁŠ SANDORF NOVÝ HRABĚ MONTE CHRISTO)
SELENITÉ, SEVERNĺ PÓL, DOBRODRUŽSTVĺ KAPITÁNA HATTERASE
SIGNALIZAČNĺ STROJEK, VYNÁLEZ ZKÁZY
SIRÉNY NA STLAČENÝ VZDUCH, TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
SKAFANDR, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
SKLENĚNÉ CIHLY, PLOVOUCĺ OSTROV
SNĺLCI, V XXIX. STOLETĺ - VĚČNÝ ADAM)
SOPKA NA MĚSĺCI, SE ZEMĚ NA MĚSĺC, SPORÁKY, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
STAHLSTADT, OCELOVÉ MĚSTO
STANDARD-ISLAND, PLOVOUCĺ OSTROV
STĚHOVÁNĺ MĚSTA, VĚČNÝ ADAM
STOLOVÁNĺ BUDOUCNOSTI, VĚČNÝ ADAM
STŘED ZEMĚ, CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
STŘELBA NA SMRŠŤ, ROBUR DOBYVATEL
SVĚTÉLKUJĺCĺ KROUPY, ZEMĺ ŠELEM
SWORD, VYNÁLEZ ZKÁZY
SYMETRICKÝ NÁBOJ, OCELOVÉ MĚSTO
ŠPLH PO HROMOSVODU, MATYÁŠ SANDORF NOVÝ HRABĚ MONTE CHRISTO)
TELEAUTOGRAF, PLOVOUCĺ OSTROV
TELEFOT, PLOVOUCĺ OSTROV
TEORIE O MĚSĺČŇANECH, SE ZEMĚ NA MĚSĺC
THEATROFON, PLOVOUCĺ OSTROV
TKANINA Z LASTUR, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
TORPÉDO, TAJUPLNÝ OSTROV
TRAMVAJ, PLOVOUCĺ OSTROV
TSALAL, LEDOVÁ SFINGA
UHLĺKOVÁ LAMPA, DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
ÚL, VYNÁLEZ ZKÁZY
UMĚLÁ OBĚŽNICE, OCELOVÉ MĚSTO
UMĚLÉ ŠELMY, ŠKOLA ROBINSONŮ
UMĚLÝ DÉŠŤ, PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
ÚNOSCI PTÁCI, HVĚZDA JIHU
VIKTORIA, PĚT NEDĚL V BALÓNĚ
VOSA, PODIVUHODNÉ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
VPŘED, ROBUR DOBYVATEL
VRHAČ VLN, PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
VRTAČ CHODEB, PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
VÝBUŠNINY,
VYNÁLEZY, VYNÁLEZ ZKÁZY, VYNÁLEZ ZKÁZY
VÝROBA DIAMANTŮ, HVĚZDA JIHU
VZDUŠNÉ TORPÉDO, PODIVUHODNÁ DOBRODRUŽSTVĺ VÝPRAVY BARSACOVY
WAGDDIJOVÉ, VES VE VZDUCHU
XIRDALIUM, HONBA ZA METEORITEM
XIRDALOVA TEORIE, HONBA ZA METEOREM
ZAMRZÁNĺ PŘI BEZVĚTŘĺ, NA KOMETĚ
ZÁBAVA, ZÁPAS S MEDVĚDEM, DOBRODRUŽSTVĺ KAPITÁNA HATTERASE
ZBRANĚ, ZDÁNLIVÁ SMRT, MATYÁŠ SANDORF NOVÝ HRABĚ MONTE CHRISTO)DVACET TISĺC MIL POD MOŘEM
ZLATÁ SOPKA
HONBA ZA METEORITEM
MATYÁŠ SANDORF NOVÝ HRABĚ MONTE CHRISTO)
PAN RÉ A SLEČNA MI VČERA A ZĺTRA)