Seznam románů Julia Vernea řazený chronologicky podle data prvního vydání ve Francii

Po názvu francouzského originálu následují varianty českých překladů.

Předešlá stránka se základním menu.

CINQ SEMAINES EN BALLON (1863)

Pět neděl v balóně

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE (1864)

Cesta do středu Země - Kočí, Beaufort, Albatros
Do středu Země - Vilímek

DE LA TERRE Á LA LUNE (1865)

Se Země na Měsíc - Kočí, Beaufort, Mladá fronta

VOYAGES ET AVENTURES DU CAPITAINE HATTERAS (1866)

Dobrodružství kapitána Hatterase

LES ENFANTS DU CAPITANE GRANT (1868)

Děti kapitána Granta

AUTOUR DE LA LUNE (1870)

Cesta kolem Měsíce - Matice lidu
Do Měsíce - Vilímek
Odkazy viz DE LA TERRE Á LA LUNE (1865)

UNE VILLE FLOTANTE (1871)

Plovoucí město - Kočí, Beaufort
Plující město - Vilímek

VINGT MILLES LIEUS SOUS LES MERS (1872)

Dvacet tisíc mil pod mořem

AVENTURES DE TROIS RUSSES ET DE TROIS ANGLAIS (1872)

Dobrodružství tří Rusů a tří Angličanů

LE TOUR DU MONDE EN QUATRE-VINGT JOURS (1873)

Cesta kolem světa z osmdesát dnů

LE PAYS DES FOURRURES (1873)

Země kožešin

LE DOCTOR OX (1874)

Doktor Ox

L'ILE MYSTÉRIEUSE (1875)

Tajuplný ostrov

LE CHANCELLOR (1875)

Chancellor

MICHEL STROGOFF (1876)

Michal Strogov - Beaufort, Kočí, Vilímek
Carův kurýr - Albatros, Lauermann

LES INDES NOIRES (1877)

Černé Indie

HECTOR SERVADAC (1877)

Hektor Sevadak - Beaufort, Kočí
Na kometě - Albatros, Vilímek
Světem slunečním - Lauermann

UN CAPITAINE DE QUINZE ANS (1878)

Patnáctiletý kapitán

LES CINQ CENTS MILLIONS DE LA BÉGUME (1879)

Ocelové město - Albatros, Mladá fronta, Vilímek
Pět set miliónů Begumy - Beaufort, Kočí

LES TRIBULATIONS DÝUN CHINOIS EN CHINE (1879)

Číňanovy trampoty v Číně - Albatros
Nebešťan a jeho svízel i štěstí - Beaufort, Kočí
O život - Vilímek

LA MAISON Á VAPEUR (1880)

Zemí šelem - Albatros, Vilímek
Nana Sahib - Beaufort, Kočí
Ocelový olbřím - Hynek

LA JANGADA (1881)

Tajemství pralesa - Albatros, Vilímek
Jangada - Beaufort, Kočí, Lauermann

L'ÉCOLE DES ROBINSONS (1882)

Škola Robinsonů - Albatros, Beaufort, Kočí
Dva Robinsoni - Vilímek

LE RAYON VERT (1882)

Zelený paprsek

KÉRABAN LE TETU (1883)

Tvrdohlavý Turek - Vilímek
Paličatý Kéraban - Beaufort, Kočí

L'ÉTOILE DU SUD ( 1884)

Hvězda Jihu

L'ARCHIPEL EN FEU (1884)

Archipel v plamenech - Albatros (in Chancellor),
Beaufort, Kočí, Vilímek
Achipel v ohni - Hynek

MATHIAS SANDORFF (1885)

Nový hrabě Monte Christo - Mladá fronta, Vilímek
Matyáš Sandorf - Beaufort, Kočí
Matyáš Sandorf, Nový hrabě Monte Christo - Albatros

L'ÉPAVE DE CYNTHIA (1885)

Trosečník z Cynthie

ROBUR LE CONQUÉRANT (1886)

Robur Dobyvatel - Albatros, Beaufort, Kočí
Vzducholodí kolem světa - Vilímek

UN BILLET DE LOTERIE N 9672 (1886)

Los č. 9672

NORD CONTRE SUD (1887)

Sever proti Jihu

LE CHEMIN DE FRANCE (1887)

Cesta do Francie

DEUX ANS DE VACANCES (1888)

Dva roky prázdnin

SANS DESSUS DESSOUS (1889)

Zmatek nad zmatek

FAMILLE SANS NOM (1889)

Bezejmenná rodina

CÉSAR CASCABEL (1890)

Oceánem na kře ledové - Albatros, Vilímek
César Cascabel - Beaufort, Kočí

MISTRESS BRANICAN (1891)

Zajatec pustin - Albatros
V pustinách australských - Vilímek
Mistres Branicanová - Beaufort, Kočí

LE CHÁTEAU DES CARPATHES (1892)

Tajemný hrad v Karpatech

CLAUDIUS BOMBARNAC (1893)

Klaudius Bombarnak

PETIT BONHOMME (1893)

Malý Dobráček

MIRIFIQUES AVENTURES DE MAITRE ANTIFER (1894)

Neobyčejná dobrodružství mistra Antifera - Albatros,Beaufort, Kočí
Dobrodružná závěť - Vilímek

L'ILE Á HÉLICE (1895)

Plovoucí ostrov

FACE AU DRAPEAU (1896)

Vynález zkázy - Albatros, Vilímek
Tváří v tvář praporu vlasti - Beaufort, Kočí

CLOVIS DARDENTOR (1896)

Clovis Dardentor - Beaufort, Kočí
Milionář na cestách - Vilímek

LE SPHINX DES GLACES (1897)

Ledová sfinga

LE SUPERBE ORÉNOQUE (1898)

Na vlnách Orinoka - Albatros, Vilímek
Nádherný Orinoko - Beaufort, Kočí

LE TESTAMENT D'UN EXCENTRIQUE (1889)

Závěť výstředníka - Albatros, Beaufort, Kočí
Hra o dědictví - Vilímek

SECONDE PATRIE (1900)

Druhá vlast

LE VILLAGE AÉRIEN (1901)

Podivuhodná setkání v džungli - Albatros (na pokrač. Karavana č. 39 až 49)
Ve ve vzduchu - Beaufort, Kočí

LES HISTOIRES DE JEAN-MARIE CABIDOULIN (1901)

Záhadné dobrodružství velrybářské lodi - Albatros
Příběhy Jana Marie Cabidoulina - Beaufort, Kočí
mořský had

LES FRÉRES KIP (1902)

Bratři Kipové

BOURSES DE VOYAGE (1903)

Cestovní stipendia

MAITRE DU MONDE (1904)

Pán světa

UN DRAME IEN LIVONIE (1904)

Drama v Livonsku

L'INVASION DE LA MER

Zatopená Sahara - Vilímek
Zatopená poušť - Beaufort, Kočí

LE PHARE DU TOUR DU MONDE (1905)

Maják na konci světa

LE VOLCAN D'OR (1906)

Zlatá sopka

L'AGENCE THOMPSON AND CO (1907)

Trampoty páně Thompsonovy

LA CHASSE AU MÉTÉORE (1908)

Honba za meteorem

LE PILOTE DU DANUBE (1908)

Lodivod dunajský

LES NAUFRAGÉS DE "JONATHAN" (1909)

Trosečníci z lodi Jonathan - Vilímek
Trosečníci Jonathanu - Beaufort, Kočí

LE SECRET DE WILHELM STORITZ (1910)

Tajemství Viléma Storitze

L'ÉTONANTE AVENTURE DE LA MISSION BARSAC (1914)

Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsakovy

HIER ET DEMAIN (1924)

Věčný Adam